Headerbild

Börja skjuta

Till alla som är intresserade av att pröva på !

Under terminerna har vi ingen drop-in möjlighet. Om du är intresserad av att börja skjuta är det våra pröva-på dagar som gäller..

Vid intresse kontakta oss på botkyrkaskf@gmail.com så sätter vi upp er på en intresselista.

Börja med skyttesport som en hobby?

 

Ny som skytt
Skytte är en individuell sport, faktiskt en av världens största, med över 75 miljoner aktiva i samtliga grenar. En del av tjusningen med att hålla på med skytte är att oavsett om du är kille eller tjej, ung eller gammal, lång eller kort, stark eller svag så har du möjlighet att hålla på med skytte som idrott. Skytte är dessutom, tillsammans med några andra få idrotter unika med att både killar och tjejer tränar och tävlar i samma klass där man deltar på lika villkor.

Att bli medlem
Oavsett vilken skyttegren du väljer att skjuta så är det viktigaste av allt att man tycker det är roligt. Att vara medlem i en skytteförening innebär mer än att bara skjuta. På schemat brukar även sociala aktiviteter finnas med, så som grillkvällar, föreningsfester, läger och mycket annat.

 

Hur gammal ska jag vara?
Som skytt kan man vara i princip hur ung eller hur gammal som helst. Så länge man kan uppföra sig på ett betryggande sätt och ha respekt för vårt idrottsredskap så finns det inga gränser. Botkyrka Skytteförening har dock satt en gräns på 12 år för allt skytte.


Vad kostar det?
Att ha skytte som fritidsaktivitet är relativt billigt. Medlemsavgiften är 800 kr/år för Juniorer och för Seniorer är årsavgiften 1.000kr. Gevär, och övrig utrustning finns att låna i föreningen. Först när man har bestämt sig för att satsa på skyttet kan det bli aktuellt med egen utrustning.
Utöver medlemsavgiften tillkommer ammunitionskostnad för korthållsskyttet med 300kr/år samt en nyttjande avgift från Botkyrka kommun för alla över 18år.

Säkerhet
Då vi använder oss av vapen och ammunition som idrottsredskap är det av yttersta vikt att det upprätthålls en hög säkerhet, både på och utanför banan. Samtliga skytterörelser har därför infört en standardiserad utbildning - Skyttekortet - som är till för att öka medvetenheten och kunskapen hos både ledare och skyttar då det bl.a. handlar om säker vapenhantering. Denna utbildning genomför föreningarna med jämna mellanrum. Från 15-årsåldern är det obligatoriskt att inneha detta kort för att få utöva skytte utanför sin egen förening.


Att säkerheten efterlevs är allas ansvar som vistas på och kring en skjutning. Som ny i en förening tränar man alltid tillsammans med andra och under uppsyn av ledare. Träningar och tävlingar genomförs med fasta rutiner för att alla ska känna trygghet och för att vara säkra på att man följer säkerhetsbestämmelserna. I varje förening finns utbildade ledare som hjälper till att informera och sprida sin kunskap vidare.

Alla sorters målskytte skapar en inre kraft, mentala färdigheter och personligheter som ingen annan idrott gör. Det sker bland annat genom att skytten i ett tidigt stadium får lära sig att bli ansvarig för sitt eget agerande på och kring banan och att lära sig ett säkert uppförande gentemot andra. Detta skapar också en mogenhet hos varje individ som är mycket viktig inom skyttet.